1. กรณีการคืนเงิน:
คุณมีสิทธิ์ตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณและส่งคืนคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยังผู้ให้บริการขนส่งในเวลาที่ได้รับหรือเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์และค้นพบว่า:
- สินค้ามีข้อผิดพลาดจากผู้ผลิต: สินค้ารั่มซึม, เปลี่ยนสี, กลิ่นเปลี่ยน, ...
- ของปลอม ของเลียนแบบ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าของแท้
- สินค้าไม่ตรงตามแบบและรุ่นที่สั่งซื้อหรือตามหน้าเว็บไซต์ตอนสั่งซื้อ
- จำนวนไม่พอ ไม่ครบเซ็ตตามออเดอร์
- การขนส่งผิดพลาด: บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด, ลอก, แตก ...
- หมดอายุ
*หมายเหตุ: ในกรณีที่คุณไม่สามารถตรวจสอบสินค้ากับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ โปรดบันทึกวิดีโอเมื่อคุณเปิดบรรจุภัณฑ์ (ยังไม่ได้เปิดใช้) เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเรียกร้องในอนาคต น่าเสียดายที่ Seyoul ไม่สามารถรองรับการส่งคืนและการแลกเปลี่ยนได้ หากคุณไม่ได้ระบุวิดีโอที่เจาะจงและถูกต้องเป็นหลักฐาน

เงื่อนไขการคืนสินค้า:
- ลูกค้ามีหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร รูปภาพ วิดีโอคลิปที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ข้อผิดพลาดข้างต้นเพื่อให้การคืน/เปลี่ยนสินค้าเสร็จสมบูรณ์
สินค้าเปลี่ยน 1 ต่อ 1 หรือคืนเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า
- สินค้าที่ส่งคืนมีแท็กครบถ้วน ใบเสร็จ สภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการใช้งาน คืนอุปกรณ์เสริมและของขวัญ (ถ้ามี)
- กรณีสินค้าถูกตีกลับและลูกค้ามีเอกสารเพียงพอในการพิสูจน์ความผิดพลาดในการส่งสินค้า Seyoul จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
- เวลาแจ้งเปลี่ยนสินค้า : กรุณาแจ้ง Seyoul ทันทีภายใน 48 ชม. นับจากวันที่ได้รับสินค้า Seyoul ขอปฏิเสธการสนับสนุนข้อร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพการผูกมัดของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่คุณแจ้ง Seyoul หลังจากเวลานี้
- ระยะเวลาในการส่งและคืนสินค้า : ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า
- สถานที่รับคืนสินค้า: ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาส่งที่สำนักงาน/ร้านค้าโดยตรง หรือ ส่งทางไปรษณีย์

2. กรณีไม่ขอรับเงินคืน:
- สินค้าสมนาคุณ, สินค้าในรายการลดราคาพิเศษ.
- สินค้าเลยวันที่ส่งคืน (48 ชม.)
- สินค้าลอกฉลากซีลแล้ว ผ่านการใช้งานแต่ไม่มีสภาพ เช่น โดนน้ำ รั่วซึม สีเปลี่ยน กลิ่นเปลี่ยน ...
- สินค้าบรรจุภัณฑ์ กล่องชำรุด มีรอย เนื่องจากความผิดพลาดของลูกค้า
- สินค้าไม่ได้ซื้อจาก https://www.seyoul-th.com/
- สินค้าซื้อและได้รับแท็กครบแล้ว แต่ลูกค้าต้องการยกเลิก คืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น

 นโยบายการรับประกัน

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น
(พักกลางวัน 11.30 - 13.30 น.)
วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์: 8.00 น. - 11.30 น
(+66) 638-079-017
ศูนย์ดูแลลูกค้า
ข้อมูลติดต่อ
42-6 ซอย เสนาสฤษดิเดช 7 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย